Informacija apie mus

Kontaktai

Vaikų darželis

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis, adresas – Igliauka, Jaunimo g. 4, tel. Nr. 8-343-24507, el.paštas . Darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, mokomoji kalba – lietuvių. Direktorė - Nijolė Masikonienė, darželio tarybos pirmininkė – Jūratė Černiavskienė.

Darželio vizija – nuolat vertinant savo veiklą, siekti maksimalios kokybės ugdyme ir tarpusavio santykiuose, tobulinti savo profesinį meistriškumą, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai švietimui.

Darželio misija – bendradarbiauti su šeima, vykdant vaikų globos ir ugdymo funkcijas, siekti, kad vaikui darželyje būtų įdomu ir malonu, kad visas ikimokyklinio ugdymo procesas garantuotų vaiko brandumą mokyklai.

Darželio tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Darželio uždaviniai – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas, kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orentuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą, formuoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetetingam Lietuvos piliečiui, užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą.

Darželyje vykdomas neformalusis ugdymas. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Dirbama pagal individualią Igliaukos vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programą. Taip pat vykdomas priešmokyklinis ugdymas, taikomas priešmokyklinio ugdymo organizavimo 4 modelis. Tai mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną. Priešmokyklinio ugdymo grupė jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Ugdymo procesas difirencijuojamas ir pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams. Darželio darbo laikas 7:00 – 17:30.