Veikla

  • Ikimokyklinis ugdymas


    Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
    Ikimokykliniam ugdymui priimami vaikai nuo 2 iki 5 metų.
  • Priešmokyklinis ugdymas


    Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
    Priešmokykliniam ugdymui priimami 6 metų vaikai.

Darželio vizija

Siekti maksimalios ugdymo kokybės

Nuolat vertinant savo veiklą, siekti maksimalios kokybės ugdyme ir tarpusavio santykiuose, tobulinti savo profesinį meistriškumą, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai švietimui.

Skaityti daugiau

Darželio misija

Garantuoti vaiko brandumą mokyklai

Vykdant vaikų globos ir ugdymo funkcijas, siekti, kad vaikui darželyje būtų įdomu ir malonu, kad visas ikimokyklinio ugdymo procesas garantuotų vaiko brandumą mokyklai.

Skaityti daugiau

Darželio tikslas

Padėti pasirengti mokytis mokykloje

Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Skaityti daugiau